Kontakt

V prípade, že sa nás rozhodnete kontaktovať inak ako zanechaním komentáru pod niektorým z článkov, môžete tak urobiť zaslaním emailu na našu spoločnú adresu:

ajmysmetu(zavinac)gmail(bodka)com